Spring til indhold

Betingelser for brug og ansvarsfraskrivelse

Brug af UdbytteKalender.dk er på eget ansvar. Der gøres alt for at sikre nøjagtigheden af ​​oplysningerne på denne hjemmeside, men der er ingen garanti for, at nogen information vil være nøjagtig eller fri for fejl eller udeladelser. Hjemmesidens administrator(er) kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade, som brugen af ​​hjemmesiden måtte påføre brugeren eller den person, der har adgang til indholdet af tjenesten eller nogen anden tredjepart, som f.eks. tabt fortjeneste, udbytte eller indkomst eller andre skader som følge af forkert indhold. , er vist eller misrepræsenteret, eller er helt udeladt på grund af en fejl, der kan tilskrives webstedet eller nogen af ​​dets leverandører, eller af en hvilken som helst anden grund. Dette omfatter alle tilfælde, hvor data kan blive forsinket, vist forkert, indeholde forkerte værdier eller helt udelades, og tilfælde hvor problemer kan forårsage forstyrrelser og endda hele webservicen og/eller applikationerne til at lukke ned og stoppe med at fungere, uanset om dette skyldes af tekniske eller andre årsager.

Nettsider Dalel